X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل های دانشجویی

ایمانوئل کانت


لینک دریافت خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 34

 

فهرست

عنوان

صفحه

پیشگفتار

2

زندگینامه

4

کانت چه گوید؟

9

قانون ازادی، حکومت جمهوری صلح جاودان

13

منابع

34

پیشگفتار

ایمانوئل کانت (Immanuel Kant) 1724 پروس شرقی متولد شد.زندگی او خالی فراز نشیب . ازدواج نکرد ، زادگاه خود هرگز زیاد دور نشد انجا مدت 27 سال استاد منطق فلسفه بود.

کانت معتقد گزاره وجود دارد عقل توانایی داوری انها ندارد مثلا اگر بگویی جهان اغازی زمان داشته بگویی چنین اغازی نداشته ، هیچ یک دو معنا نیست عقل نمی تواند میان دو یکی برگزیند .

همچنین او نتیجه رسیده عقل تجربه هیچ کدام مبنای محکمی دعوی وجود خدا نیست . انجایی پای عقل تجربه لنگد خلایی پدید اید توان ایمان پر کرد. کانت معتقد فرض وجود خدا یک ضرورت اخلاقی است. یعنی وجود خدا عدم وجود او اینکه غیر قابل اثبات خاطر اخلاق باید فرض گردد. همچنین او باور داشت باید مبانی ایمان مسیحی نگه داشت. تفکر کانتی خطوط ممنوعی عقل نشان دهد نباید انسان خطر ورود انها خود هموار کرد گرنه خطر فرو رفتن اوهام کمین است. کانت نشان دهد عقل نمی تواند حدودی فراتر رود انکه هذیان گویی تناقض منجر شود چنانکه عقل اثبات حقایق مابعدالطبیعی همیشه تناقض ایجاد کند.

کانت نتیجه رسید علم انسانی جهان پدیداری (اشیا انگونه پدیدار شوند جهان نظر ما ) پردازد دین انچه فی نفسه جهان غیر قابل شناخت پردازد ( اشیا انگونه واقعا هستند جهان فی نفسه) پس علم دین حاجتی تعارض ندارند . اما اگر انچه توانیم تجربه کنیم جهان پدیداری پس چگونه توانیم وجود عالم فی نفسه اطمینان داشت ؟

پرسش مهمی کانت مطرح کند شامل موارد زیر :1.موضوع جهان چه توانم بدانم ؟

2.چه باید بکنم ؟

3.حق دارم چه چیز امیدوار باشم ؟

بر سنگ قبر کانت حک شده : دو چیز ذهن مرا بهت حیرت اندازد هر چه ژرفتر اندیشم شگفتی ام افزاید : یکی اسمان پرستاره بالای سر ماست دیگری موازین اخلاقی دل ماست.

زندگینامه

ایمانوئل کانت ۱۷۲۴ شهر کوینسبرگ پرس شرقی ،از پدری استاد سراجی دنیا امد.تا سن هشتاد سالگی درگذشت همه عمر خود عملا شهر گذراند.خانواده اش بسیار دیندار بود،و اعتقاد مذهبی خود او پیش زمینه مهم فلسفهء او شد.کانت مانند بارکلی عقیده داشت ، مبانی ایمان مسیحی باید نگه داشت.در میان فیلسوفانی کنون بحث کردیم کانت نخستین کسی دانشگاه فلسفه تدریس کرد.استاد فلسفه بود. دو گونه فیلسوف داریم .یکی کسی پرسشهای فلسفی خود شخصا دنبال پاسخ رود.دیگری کارشناس تاریخ فلسفه اما فلسفه ضرورتا خود ندارد. کانت هر دو بود.چنانچه فقط استادی برجسته متخصص اندیشه فلاسفهء دیگری ، هرگز چنین جایگاهی تاریخ فلسفه پیدا نمی کرد ،و مهم بخاطر بسپاریم کانت دارای اموزش قرص استوار سنت فلسفی گذشته .هم عقل گرایی دکارت اسپینوزا اشنا تجربه گرایی لاک،هیوم،بارکلی.

عقل گرایان گفتند پایه معرفت انسان همه ذهن است.و تجربه گرایان گفتند شناخت جهان همه زاییدهء حواس ماست.به نظر کانت هر دو دیدگاه اندازه درست اندازه نادرست بود.مسئله ذهن تمامی انها خود مشغول داشته بود موضوعء جهان چه توان دانست .این طرح کار فلسفی زمان دکارت طرف هوس حواس همهء فیلسوفان ربوده .اینان دو امکان عمده پیشنهاد کرده بودند : جهان دقیقا همان ما حواس خود درک کنیم، عقل ما رسد. کانت گفت: ادراک ما جهان هم<حس> دخالت دارد <عقل> اما نظر او عقلیان میزان کاربرد عقل ، تجربیان تاکید تجربهء حسی، غلو ورزیده اند .انچه ما بینیم درجهء اول ادراک حسی پدیده زمان مکان .کانت<زمان > دو صورت شهود ما خواند.و تاکید ورزید دو صورت ذهن ما هر تجربه پیشی جویند.به عبارت دیگر پیش چیزی تجربه کنیم، دانیم صورت پدیده زمان مکان ادراک حسی خواهیم کرد.زیرا عینک عقل نمی توانیم چشم خود برداریم.

به مفهومی انچه ما بینیم چه بسا بستگی دارد هندوستان بزرگ شده ایم گروئنلند ، ولی هر حال هر چه باشیم ، جهان صورت یک رشته فرایند زمان مکان تجربه کنیم.و چیزی پیش توان گفت .کانت اعتقاد داشت زمان مکان وابسته حالت انسان است.زمان مکان بیش پیش هر چیز حالات ادراک حسی ماست نه صفات جهان فیزیکی.کانت گفت : تنها ذهن نیست که


1 2 >>